Visie op Kerkgebouwen in de Liemers

Wat heb jij met de kerkgebouwen in de Liemers?

Die vraag kreeg ik ter voorbereiding op de zoom-bijeenkomst voor de actieve inwoners van de werkgroepen die ter behoud van de kerkgebouwen in De Liemers zijn opgestaan. Ik fiets, wandel of rijd bijna elke dag wel langs de kerk in mijn eigen dorp. Kom er zo’n 1 keer per jaar binnen met kermis, kerstmis, processie of begrafenis. Ik ben er gedoopt, deed er de communie en het vormsel.

Sacramenten

In andere kerkgebouwen in de Liemers kwam ik niet. Behalve in Babberich dan, want daar woonden mijn opa en oma. Totdat onze kinderen kwamen. Hoewel ik weinig in de kerk kom, heeft het katholieke geloof en de opvoeding die daar bij hoort, mij veel gebracht: oog voor mijn naasten, de natuur, gemeenschapszin en het diepe voelen dat er meer is dan dat we kunnen zien. Die katholieke Liemerse genen geef ik natuurlijk door aan onze kinderen en dat wilde ik, zoals een echte katholiek betaamt, bezegelen in een ritueel. Dus zijn onze dochters gedoopt, hebben de communie gedaan en deed de oudste zelfs het vormsel. Hoewel we, net als ik in mijn jeugd, in Groessen wonen, werden niet al deze sacramenten toegediend in diezelfde kerk als ik ze ontving. We bezochten daarvoor ook de kerken van Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo. De wereld van onze kinderen is stukken groter dan die van mij destijds.

Kerkenvisie

De landelijke overheid biedt gemeenten de mogelijkheid financiële ondersteuning aan te vragen bij het opstellen van een plan van aanpak om al haar kerkgebouwen voor de toekomst te bewaren. Moesten we dit als gemeente Duiven nu wel doen? Die scheiding van kerk en staat is er toch niet voor niets?. We weten dat de katholieke kerken in onze gemeenten haar kerkgebouwen willen herbestemmen, maar hoe zit dat met de kerkgebouwen van de verschillende protestantse kerken? De katholieke parochie beslaat toch de gehele Liemers? Ook de wereld van de lokale kerk is stukken groter geworden in de afgelopen 50 jaar.

Liemersbreed

Precies dat is de reden dat ik me samen met onze erfgoedambtenaar heb ingespannen om de ondersteuning van de werkgroepen Liemersbreed op te pakken. Zo kunnen de lokale werkgroepen volop aan de slag met hun betrokken dorpsbewoners om plannen voor herbestemming of nevenbestemming van hun kerk vorm te geven. En leggen wij de paden aan naar de kennis en ervaring van de verschillende kerkgemeenschappen in de Liemers en reiken we expertise aan vanuit alle windstreken van Nederland.

Wat is jouw visie op de kerkgebouwen in de Liemers?