Een speciale dag voor vrouwen is onzin

Het is woensdagmiddag en ik vraag aan mijn cakejes-bakkende dochter en vriendin, heel voorzichtig, of zij weten dat het vrouwendag is. ‘Ja, dat weten we, dat was de stelling van de dag op het jeugdjournaal!’ ‘En was je eens of oneens’, naast zelfgebakken cakejes ruik ik een maatschappelijke discussie. ‘Nou, ik vind het onzin!’, roept mijn dochter stellig.  Ietwat verbouwereerd, vraag ik haar waarom dan. ‘Wat heb je aan een vrouwendag? Zorg gewoon dat iedereen gelijke rechten heeft in de wereld’, licht ze, praktisch als ze is, toe. Haar vriendin, met waarschijnlijk een hekel aan huisoudelijke klusjes,  doet er nog een schepje bovenop: ‘Het heeft echt geen nut, want jij staat nu toch ook gewoon de vaatwasser in te pakken.’ Inderdaad, ik zet de vuile kopjes in de afwasmachine.

Het klopt, het levert niet concreet iets op, een internationale vrouwendag in het leven roepen. Toch voel ik me op deze dag gesteund, gezien en gewaardeerd voor de maatschappelijk bijdrage die ik lever en deel ik extra steun en waardering uit aan vrouwen die dat ook doen. Daar word ik gelukkig van en ik hoop die vrouwen ook.

In Belgiëberekent het Planbureau dit jaar het Bruto Nationaal Geluk (BNG). En weet je, één van de parameters is het aantal vrouwelijke parlementsleden (meer draagt bij aan een hoger BNG). Wil jij ook steun en waardering uitdelen aan politiek actieve vrouwen? Doe dat dan niet alleen op internationale vrouwendag maar ook op 15 maart a.s., tijdens de tweede kamer verkiezingen. En doe dat dan strategisch, stem op een vrouw op een onverkiesbare plaats, want pas dan heeft het echt nut en draag je bij aan een gelukkiger samenleving.

De stand van de stelling van het jeugdjournaal op 8 maart 2017, 17.00 uur: eens 30%, oneens 70%. We zijn op de goede weg.