Wat heeft carnaval met ‘RES’ te maken?

Misschien raar om in augustus te beginnen over carnaval, maar ik doe het toch!

Wat is de RES?

Voor de zomervakantie begon, opende ik een aantal bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). RES is voor mij inmiddels een dagelijks terugkerende afkorting. Maar ik realiseer me dat dit enige toelichting nodig heeft. In deze RES-bijeenkomsten bereiden we ons voor op een gezamenlijk proces met 16 gemeenten uit Regio Arnhem Nijmegen*. In dit traject komen we tot afspraken over onze stappen in de overgang naar de duurzame opwekking van energie. Met deze afspraken dragen we verplicht bij aan de landelijke opgave uit het nationale klimaatakkoord dat de landelijke overheid dit najaar hoopt te ondertekenen.

Wat is de link met carnaval?

Maar wat is nu die link met carnaval? Deze bijeenkomsten startte ik met mijn herinnering uit mijn zesde klas. Ik zie mezelf nog staan als carnavalspresident in de optocht op de wagen. Een in mijn beleving immense carnavalswagen met op de voor- en achterkant een hoogspanningsmast en in het midden een viaduct. Met daaroverheen de A15 en daar onderdoor de Betuwelijn. Mijn vader was er met andere vaders avonden druk mee geweest. Ik was mij, daar op die carnavalswagen, voor de eerste keer bewust van wat al deze infrastructurele werken voor een impact heeft op onze gemeenschap. De tekst op de zijkant ‘Is er nog hoop voor Groessen’ maakte dat wel duidelijk.

Impact op De Liemers

Ook de opwek van duurzame energie zal een grote maatschappelijke en landschappelijke impact hebben op De Liemers. Hoewel we ook op zoek zijn naar andere technieken, zal duurzame energie de eerste jaren vooral moeten komen uit wind- en zonne-energie. Het is een enorme opgave! We gaan dus een gevoelig traject in. Maar we weten ook dat we stappen moeten zetten naar duurzame energieopwekking, willen we ook een goed leven in De Liemers behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. De komende tijd gaan we met de gemeenteraad de uitgangspunten bij het RES-proces vaststellen. Het RES-traject start met de ondertekening van het klimaatakkoord. We houden u op de hoogte over het vervolg. Wil je meer weten? Dan kun je een reactie sturen naar g.tiedink@duiven.nl.

*Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar