Zonneparken en windmolens, hoe dan?

Het lijkt in een andere wereld, in een andere tijd, dat we in verschillende zaaltjes met elkaar spraken over mogelijke locaties voor windmolens en zonneparken in gemeente Duiven. Veelal emotionele gesprekken. Emoties die onder het genot van een kopje koffie, een biertje of een wijntje uitmondden in gesprekken waarin zorgen werden benoemd, aandachtspunten werden geformuleerd en oplossingen werden gezocht.

Systeemplafond

Het was in die tijd dat ik ‘Nederland onder het systeemplafond’ las. Een boek waarin Marcel van Roosmalen samen met Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg Nederland onder het systeemplafond in beeld brengt. Een beschrijving van allerlei samenkomsten, gehouden onder het bewuste ophangsysteem ideaal voor het wegstoppen van elektriciteit, verwarming, ventilatie en riolering. Hilarische beschrijvingen van voor mij herkenbare situaties, ik zal het niet ontkennen. Maar aan de bijeenkomsten onder het systeemplafond over windmolens en zonneparken koester ik mooie herinneringen.

Regionale energiestrategie (RES)

Deze gesprekken waarin de verbondenheid met het landschap waarin je bent opgegroeid tot uiting kwamen, hebben mij geholpen om te volharden in de strijd voor concentratie van wind-, en zonneparken in ons Liemers Landschap. Concentratie om versnippering in het ons zo geliefde landschap tegen te gaan. Afgelopen raadsvergadering stelde de raad van gemeente Duiven de regionale energiestrategie vast. Het was een hamerstuk. Eerder stelden de raadsleden al het zoekgebied voor zon en wind in gemeente Duiven vast: Innofase/ Centerpoort-Noord. De input van inwoners die we ophaalden onder het systeemplafond van de OGtent en Zalencentrum Gieling hebben daar zeker bij geholpen.

Ontwerp beleidskader initiatieven zon en wind

Nu zetten we de stap om met inwoners te bespreken onder welke voorwaarden initiatiefnemers windmolens en zonneparken in dit gebied kunnen realiseren. Ook daarvoor hadden de aanwezigen in de bewuste zaaltjes duidelijke suggesties: mede-eigendom van bijvoorbeeld een lokale energie coöperatie, aandacht voor biodiversiteit, aansluiten bij de landschappelijke structuur van weteringen en kavels, voorwaarden voor recycling, voldoende houvast voor omwonenden. Nu zoveel tijd later, door corona in een andere wereld in een andere tijd, willen we checken of de voorstellen van destijds nog passen. Helaas niet onder een systeemplafond onder het genot van koffie, bier of wijn, maar via teams.

Aanmelden

Wij organiseren een digitale informatiebijeenkomst over het ontwerp-beleidskader voor bewoners en overige belanghebbenden op 16 juni 2021 van 19:00-21:00 uur.

Je kunt je voor de bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 14 juni een e-mail te sturen naar samen1nergie@1stroom.nl. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met deelnamelink. (Geef s.v.p. in de e-mail aan of je bewoner van de gemeente Duiven bent of anderszins belanghebbende).

N.B.: grondeigenaren binnen het zoekgebied zijn uitgenodigd voor een aparte bijeenkomst.

Meer informatie vindt u via: https://www.samen1nergie.nl/actueel/voorwaarden-voor-initiatieven-zonneparken-en-windmolens/